Om rim

Här kan du läsa och lära dig mer om rim, dess historia och olika typer av rim.

Vad är ett slutrim?

Slutrim är den absolut vanligaste typen av rim och det som rimlexikon.se kan användas till. Även vikingarna höll på med rim, och även om de föredrog alliteration och assonans så finns det bevis i form av runstenen Vallentunastenen att de även höll på med slutrim:

Han drunknade i Holms hav,
där hans knarr gick i kvav.
 Endast tre kommon av.

Slutrim kan delas upp i olika grupperingar, främst i tre grupper som baseras på antal stavelser:
Manliga rim – Enstaviga ord
Manliga rim består av enstaviga ord så som bas – fas -gas
Kvinnliga rim – Tvåstaviga ord
Kvinnliga rim är tvåstaviga ord så som hindra – tindra – lindra. Att det kallas kvinnliga rim kan kännas lite underligt men har en historisk förklaring. Nämligen att dessa tvåstaviga ord nästan alltid anses feminina i det Franska språket.
Löpande rim – Trestaviga eller längre ord.
Löpande rim är trestaviga eller längre ord, så som flexibla – horribla – kompatibla.

Vad är ett orent rim?

Ett rent rim är det som vi idag tänker på när man rimmar. Men för 300-400 år sedan så såg man annorlunda på rim och ansåg att orena rim var helt okej. Varav många äldre dikter klingar dåligt med dagens öron om man inte medvetet ändrar betoningen till vokalen ordet slutar på.

Ett rent rim kräver att orden betonas enligt samma mönster, t.ex. korna och skorna som båda har betoning på O:et och där efter samma ljudbild.

Betoningen avgör om det rimmar

Ett ordentligt rim avgörs endast av en del av ordet, nämligen från den sista betonade vokalen.

Bevisa – förlisa : i:et betonas, därefter samma uttal.

Möblering – dekorering : e:et betonas, därefter samma uttal.

Ovan exempel visar på hur det endast är sista betoningen som är viktig, även ifall en betoning innan skulle vara tydligare.

Det gör att ibland kan man tycka att ord rimmar även om de formellt inte gör det, så som;
akvarium – dum – ändelserna uttalas inte samma efter betoningen.
Dock kan det lätt lura många som per automatik ändrar betoningen på akvarium till U:et för att få fram en krystat rim.

Vad är alliteration rim?

Alliteration kallas även stavrim, bokstavsrim eller uddrim och är när ord inleder med samma ljudbild. T.ex. ”Jag upplevde honom Obehaglig, Oberäknelig och Obesvärad” är en kraftig retorisk mening som kan förstärka den negativa bilden av en person. Alliteration används ofta i just tal eller argumenterande texter för att sälja in en åsikt eller budskap.
Det används också frekvent i dikter och sångtexter, både historisk och nutida.

Vad är assonans rim?

När det finns en ljudlikhet i två eller flera ords betonade delar så uppstår assonans. Detta är inget som används så mycket idag men historisk så va det inte så viktigt var likheten i ordet uppstod. Därav väldigt vanligt i äldre dikter. t.ex. Dagen - svaga

Hur rim används

Rim används idag väldigt brett, självklart fortfarande i dikter men även i tal eller julrim. Det är även populärt för sångskrivare att få med rim i sina texter. Och till och med i vårt vardagliga liv så använder trillar det lätt in rimmande uttryck såsom "Icke sa Nicke" eller "Tack och hej, leverpastej".